Registr a zákony

Základním problémem českého trhu pohonných hmot je značné množství zboží dodávaného podnikateli – či spíše skupinami podnikatelů, které jsou organizovány tak, aby z dodávaného zboží neodvedli (celou) DPH. Takové zboží je pak na trhu prodáváno za cenu, které není možné, při dodržení všech zákonných povinností a kvalitativních požadavků, konkurovat. Jakkoliv se v poslední době pro zamezení těchto podvodných praktik přijaly významné legislativní změny, a to zejm. v roce 2013 (zavedení povinnosti získat pro distribuci pohonných hmot koncesovanou živnost a registraci distributora pohonných hmot, povinnost složit kauci ve výši 20 mil. aj.), stále se s podvodnými praktikami, i když již ve zmenšené míře, na trhu setkáváme.

Obchodovat se subjekty, které nejsou s to dostát stávající platné legislativě, nebo s těmi, kteří se tuto legislativu snaží nezákonně obejít, je však nebezpečné i pro zákazníka.

Palivové identifikační štítky

Počátkem října 2018 vstoupí v platnost směrnice Evropské unie 2014/94/EU Evropského parlamentu a Evropské rady o palivových štítcích, která pojednává o novém označování motorových paliv (pohonných hmot) a která je platná napříč celou EU. Toto označování se týká nejen prodejců pohonných hmot, ale také výrobců vozidel, a jeho cílem je usnadnit spotřebiteli identifikaci paliva bez ohledu na to, ve kterém státě EU se nachází.


Mohlo by vás také zajímat

Top