Registr a zákony

Základním problémem českého trhu pohonných hmot je značné množství zboží dodávaného podnikateli – či spíše skupinami podnikatelů, které jsou organizovány tak, aby z dodávaného zboží neodvedli (celou) DPH. Takové zboží je pak na trhu prodáváno za cenu, které není možné, při dodržení všech zákonných povinností a kvalitativních požadavků, konkurovat. Jakkoliv se v poslední době pro zamezení těchto podvodných praktik přijaly významné legislativní změny, a to zejm. v roce 2013 (zavedení povinnosti získat pro distribuci pohonných hmot koncesovanou živnost a registraci distributora pohonných hmot, povinnost složit kauci ve výši 20 mil. aj.), stále se s podvodnými praktikami, i když již ve zmenšené míře, na trhu setkáváme.

Obchodovat se subjekty, které nejsou s to dostát stávající platné legislativě, nebo s těmi, kteří se tuto legislativu snaží nezákonně obejít, je však nebezpečné i pro zákazníka.


Mohlo by vás také zajímat

Top