O společnosti

Společnost TRASCARGO vznikla a započala svojí činnost v roce 1996. Společnost po mnoho let působí jako non-retail distributor pohonných hmot zejména na moravském trhu, přičemž zákaznický kmen společnosti tvoří koncoví spotřebitelé pohonných hmot, využívající dodané PH k podnikatelské činnosti.

Odběratelské portfolio společnosti tvoří především finančně silní, ekonomicky stabilní zákazníci s větším měsíčním objemem odběru PH. Tato skutečnost se projevuje na jedné straně velmi konkurenčním prostředím, ve kterém společnost vykonává svojí podnikatelskou činnost, na druhé straně však rovněž prakticky nulovým kreditním rizikem a to i přes značný objem obchodní činnosti společnosti. TRANSCARGO je i přes značně konkurenční prostředí svého trhu schopné se prosazovat a neustále navyšovat objem prodaných pohonných hmot, ovšem současně se stále více zaměřuje i na trh menších odběratelů, přičemž vyšší riziko obchodů v tomto segmentu trhu vyvažuje důslednou prací se zajišťovacími právními instrumenty.

Od roku 2013 je společnost součástí divize ropných produktů skupiny ARMEX, když mateřskou společností společnosti je ARMEX Oil, s.r.o. Plný význam synergie skupiny ARMEX se projevil právě v letech 2015 a 2016, kdy se, zejm. díky využití společného know how a centralizace nákupu pohonných hmot,  podařilo společnosti TRANSCARGO získat dominantní postavení na moravském trhu.

Listiny


Mohlo by vás také zajímat

Top